Hva vil vi?

Hva vil vi?

Barnas venner er en ett hundre prosent veldedig organisasjon som jobber for barns rettigheter, og for å tilrettelegge tiltak som kan øke barns velvære. Organisasjonen ble startet i 1959 av den kjente norske barnepsykologen Rigmor Frank-Pedersen, som jo har vært en av de viktigste barnepsykologene i Norge etter krigen. Frank-Pedersen lanserte tidlig begrepet om “Det lykkelige barn”, der hun listet opp de syv viktigste kriteriene som skal til for at et barn skal kunne bli lykkelig. Dette er kriterier som siden har blitt tatt opp nærmest som standard-lære i de fleste organisasjoner der barn er hovedpersonen, som for eksempel pedagogikk for barnehage og skole. Frank-Pedersens tanker er selvsagt grunnstenen, selve grunnlaget, for oss her i Barnas venner, og vi jobber utifra alle de syv grunnkriteriene som Frank-Pedersen selv kommer med.

Et utpekt formål for Barnas venner er at vi skal hjelpe den offentlige skolen ved å arrangere både små og store prosjekter som passer inn i pensum. Disse prosjektene skal sette fokus på ting som integrering, slutt på mobbing, motivasjon til læring og også mer eksperimentelle ting som grensesprengende teknikker for læring. I siste gruppe jobber Barnas venner akkurat nå med et spydspisstiltak som vi håper skal kunne bli en fast grunnsten, eller pæle, i det pedagogiske opplegget som norske elever har. Vi snakker her om helt grensesprengende teknikker som ethvert barn kan bruke for å øke sine egne læringsferdigheter. Dette er ting som går på hukommelse, lesing, hoderegning etc. Barnas venner foretok i fjor et test-prosjekt ved Sagene skole i Oslo, og resultatene derfra var helt overveldende. De bana som var med på test-prosjektet forbedret sine skolemessige resultater med opp til tre ganger i henhold til Frank-Pedersen-skalaen. Dette vil si at en elev som fra før av hadde scoret åtte, ni eller til plutselig hoppet opp til et nivå opp mot 16, 17, 18 og i enkelte tilfeller til langt over tyve. Dette har gjort oss i Barnas venner helt overbeviste både om det at disse tekikkene passer så og si alle barn uansett alder og nivå, samt at teknikkene nærmes garanterer en betydelig forbedring av barns skolemessige resultater. Barnas venner håper at vi allerde i år kan sette i gang et større prosjekt for videre å utforske dette spennende tema, og takket være den støtten vi får fra kjente casino over hele verden, tror vi dette vil kunne realiseres med meget stor suksess.