Hvem er vi?

Hvem er vi?

Barnas venner er en veldedig organisasjon som har som formål å hjelpe barn i alle aldre. Dette er uttrykt i vår formålsparagraf, og formålet er satt såpass vidt at gjeldende styrer alltid står ganske fritt til å tolke paragrafen. Vi har med andre ord ingen føringer som sier at vi skal fokusere på eksempelvis fattige barn, eller barn som har en spesiell eller dødelig sykdom. Dette innbærer selvsagt at vi i Barnas venner kan komme med tiltak til alle barn over hele landet, noe vi selvsagt synes er helt topp. Vi har også mulighet til å støtte barn i utlandet, men akkurat dette er forbundet med en del styringer fra vårt lovverk, og det heter i forskriftene at Barnas venner i hovedsak skal støtte og/eller iverksette norske tiltak og prosjekter.

 

Og i de senere år har vi både tatt initiativ til og støttet en rekke prosjekter. Dette er proskjekter av alle typer, og det kan dreie seg enkeltstående prosjekter like mye som prosjekter som går over lengre tid, eller prosjekter som til og med holder på fortløpende. Vi er for eksempel veldig opptatt av at det skal bli en god integrering mellom barn som kommer til Norge og derfor ikke er etnisk norske, med etnisk norske barn. Dette er et av de prosjekt-typene som har veldig stor prioritet hos oss akkurat nå. Og det er vel ikke vanskelig å tenke hvorfor. Vi er jo i verden idag oppe i en veldig vanskelig situasjon der verdens står ovenfor en rekke problemer som medfører at noen må flykte fra  sine egne hjemland. Da snakker vi om en situasjon der noen land selvsagt er nødt til å ta imot disse flyktningene, og det er jo i akkurat denne situasjonen Norge befinner seg i idag. Ingen vil vel at barna skal lide, og derfor er vi i Barnas venner spesielt opptatte av å kunne trø støttende til. Vi har allerede gjennomført endel prosjekter i samarbeid med enkelte av landets barneskoler. Og dette er prosjekter som er spesiallaget av kjente barnepsykologer med tanke på å øke den intuitive forståelsen av integrering som ligger i hvert enkelt barn. Litt på samme lest har vi gått inn for å støtte en rekke sentre der barna kan være om ettermiddagen, like etter skoletid og fram til foreldrene kommer hjem. Vi føler at disse kontaktpunktene er veldig viktige for å kunne åpne dialog med barna selv.

 

Barnas venner er i den heldige situasjon å bli finansiert av spillindustrien. Vi snakker da om casinoer som tilbyr pengespill som spilleautomater, poker, blackjack, skrapeloff og lignende. Det er takket være en av Europas største grupperinger av online casino at vi ar fått til en slik avtale, som faktisk er ekstremt gunstig for Barnas venner. Takket være en rekke online casino får vi derfor inn nærmere 15 millioner kroner i året, en helt fantastisk sum for oss. Dette kommer selvsagt i tillegg til offentlig støtte.